Bliensen + MaiTai New - Gauze New - Hair Fair Event - Coco Gift.Hair Bliensen + MaiTai Liaison Dangereuse Hair Fair Event! by Plurabelle Laszlo ♥ Ty
Hair Bliensen + MaiTai Astronomy Domine with Tiara Hair Fair Event! by Plurabelle Laszlo ♥ Ty
Hair Bliensen + MaiTai Madison Avenue with Hat Hair Fair Event! by Plurabelle Laszlo ♥ Ty
Hair Gauze Gauze Harley Bulk Hair Fair Event! by Yukio Ida ♥ Ty
DollHeads Coco (Non-Rigged) Gift!